Freelancers VS Google Ads mentorschap voor agencies

Freelancers VS Google Ads mentorschap voor agencies

Er zijn veel online marketing agencies die al externen laten meekijken naar de campagnes voor hun eindklanten en in sommige gesprekken gaat men ervan uit dat ik ook onder deze groep val. Niets is minder waar. Een Google Ads mentorschap gaat veel verder dan het mee laten kijken van een freelancer naar de campagnes voor jouw klanten. Vandaag sta ik stil bij de grote verschillen en wat een mentorschap van mij voor jouw agency zou kunnen betekenen.

Wat een freelancer doet

Een freelancer die wordt ingeschakeld om mee te kijken naar de campagnes van een online marketing agency heeft over het algemeen een specifieke taak: het analyseren en optimaliseren van de lopende Google Ads-campagnes. Ze kunnen suggesties doen voor verbeteringen, de prestaties van de campagnes monitoren en rapporteren aan de agency. Het doel is om de resultaten te maximaliseren en de ROI te verbeteren.

Bij een Google Ads mentorschap draait het niet alleen om het optimaliseren van campagnes, maar ook om het opbouwen van een sterke basis voor de agency. Google Ads vormt de kapstok waar alles omheen draait. Het mentorschap richt zich op het ontwikkelen van strategieën, het stellen van doelen, het identificeren van de juiste doelgroepen en het opzetten van effectieve campagnestructuren samen met jouw team.

Klantencommunicatie

Een freelancer is meestal niet betrokken bij de directe klantencommunicatie. Ze werken achter de schermen en hebben beperkte interactie met de klanten van de agency. Een Google Ads mentor communiceert ook niet direct met de eindklant. Ze fungeren als een vertrouwde adviseur en consultant, waarbij ze de strategieën en prestaties van de campagnes aan de managers van de klanten uitleggen en eventuele vragen beantwoorden. Dit zorgt voor een transparante en open communicatie tussen de agency, de mentor en de klanten.

Projectmanagement

Een freelancer kan zich beperken tot het optimaliseren van bestaande campagnes, maar een Google Ads mentor gaat verder. Ze zijn betrokken bij het projectmanagement van nieuwe campagnes, van concept tot implementatie. Ze helpen bij het formuleren van doelstellingen, het bepalen van de juiste budgetten, het identificeren van de meest effectieve advertentieformaten en het opstellen van een tijdschema voor de lancering van de campagnes. Hierdoor kan de agency efficiënter werken en een gestroomlijnd proces hebben voor het beheren van alle Google Ads-campagnes.

CEO coaching

Een freelancer werkt meestal op de achtergrond en heeft geen directe betrokkenheid bij de groei en ontwikkeling van de agency. Bij een Google Ads mentorschap krijgt de agency echter ook CEO coaching. De mentor fungeert als een strategische partner voor de CEO van het bedrijf en helpt bij het formuleren van lange termijn doelstellingen, het ontwikkelen van groeistrategieën en het bieden van waardevol advies voor het nemen van belangrijke beslissingen. Deze coaching helpt de CEO van de agency om zich te ontwikkelen en te groeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

Een Google Ads mentorschap gaat dus verder dan alleen het laten meekijken van een freelancer naar de campagnes. Het omvat een holistische benadering van Google Ads, het laten groeien van de agency, betrokkenheid bij klantencommunicatie, projectmanagement en CEO coaching. Door te investeren in een mentorschap, kan jouw agency profiteren van een bredere expertise en begeleiding die verder reikt dan alleen campagne-optimalisatie. De mentor kan helpen bij het ontwikkelen van een strategisch plan dat de groei van het agency bevordert en de concurrentiepositie versterkt.

Daarnaast biedt een mentorschap de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden en kennis op te doen. De mentor kan trainingssessies organiseren om het team van het agency op te leiden in geavanceerde Google Ads-technieken en best practices. Dit vergroot de expertise van het agency en stelt hen in staat om betere resultaten te behalen voor hun klanten.

Meer weten? Plan dan een strategie call in.

Over de schrijver
Marc de Groot begon eind jaren '90 zijn avontuur in de wondere wereld van online marketing en ondernemerschap. Marc is eigenaar van Search Cobra, mede-eigenaar van Spice Rebels en agency mentor voor ondernemers die hun online marketing agency willen laten groeien en verder professionaliseren.
Reactie plaatsen